อะโวคาโด จากนิวซีแลนด์

อะโวคาโด จากนิวซีแลนด์ ตัวช่วยสำคัญของไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ

อะโวคาโด จากนิวซีแลนด์  ความพรีเมียมเหนือใคร

ประเทศนิวซีแลนด์ขึ้นชื่อเรื่องชายฝั่งอันกว้างใหญ่ พร้อมด้วยผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ แหล่งน้ำเก่าแก่ และความสมดุลของปริมาณน้ำฝนและแสงแดด สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้ทำให้เราสามารถเพาะปลูกพืชผลอันหลากหลาย และสามารถเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในทุกฤดูกาล

เราดูแลผืนดินที่เปรียบเสมือนมรดกตกทอดของเราด้วยการเกษตรแบบธรรมชาติ และด้วยความเป็นประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีประชากรจำนวนน้อย พื้นที่ทางการเกษตรของเราจึงได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและมลภาวะน้อยมาก จนมีการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์น้อยที่สุดเป็นอันต้นๆ ของโลก ทวีปเอเชียจึงมีความต้องการอะโวคาโด สด สะอาด รสชาติดีของเราในปริมาณมาก

OUR BLOG

FAN BLOG